Filosofi

För att utveckla framgångsrika ledare måste vi förstå människan och utgå från hennes fulla potential.

Svenskt Ledarskap skapar förutsättningar för ett effektivt ledarskap som bygger på en öppen och mänsklig kommunikation.

Vi utgår alltid från en humanistisk värdegrund väl förankrad i den svenska ledarskapskulturen.

Vad vi gör

Ledarutveckling

Vi fokuserar på ökad självkännedom och fördjupad kompetens inom ledarskapets olika delar och tar fram konkreta verktyg för att hantera arbetet i vardagen. Med ett helhetsperspektiv på ledarskapet utvecklar vi dina möjligheter att växa och möta de krav som ställs på dig i ledarrollen. Vi lär dig identifiera dina drivkrafter och ledaregenskaper.

Ledningsgruppsutveckling

Vi fokuserar på hur ledningen på ett framgångsrikt sätt kombinerar ett operativt arbete med ett strategiskt. Målet är en samtrimmad och beslutskraftig ledning som samverkar i ett effektivt ledningsarbete. Vi skapar förutsättningar för hur värderingar, visioner och mål kan omsättas i praktisk handling.

Rådgivning

Ledare förväntas handla professionellt och affärsmässigt i en mängd olika situationer. Det krävs mod att effektivt agera i sin ledarroll för att nå förväntade mål och resultat. Genom reflektion, vägledning och rådgivning hjälper vi ledare att mer effektivt hantera sin vardag, manövrera komplexa situationer, fatta bra beslut i rätt tid och se nya möjligheter. Vi utgår alltid ifrån den egna potentialen i ledarskapet.

Röster om oss

Walter Fortgens, VD – Volvo Cars Uddevalla

”Samarbetet med Svenskt Ledarskap startade när Volvo Cars Uddevalla behövde växla upp sin kapacitet med 30-40% genom ren produktivitets-förbättring, utan kostnadshöjning.
Som ett industriellt företag är vårt fokus de hårda mätpunkterna och för att få mer fokus på de mjuka frågorna startade vi samarbetet med Svenskt Ledarskap.
Med hjälp av Svenskt Ledarskap har vi kunnat klarlägga spilltiden som skapats på grund av bristande tillit mot varandra i vårt dagliga arbete.
Därefter har vi med övningar lyckats skapa en ledaranda som ger framgång!
Insikten och konsekvenserna har varit fantastiska och bidragit till att vi nått världsklass som ledning och fabrik
Att ha verktyg för en effektiv ledning är en förutsättning för framgång.”

Martin Abrahamsson, Grundare – Jung Relations

”Som ledande aktör i en ytterst snabbrörlig bransch, där våra medarbetare är vår största tillgång, är ett gott ledarskap den kanske viktigaste råvaran vi som byrå har att arbeta med. Genom ett djupgående arbete som har spänt över snart ett decennium har Svenskt Ledarskap arbetat i nära samarbete med Jung för att skapa en flexibel värderingsdriven plattform att agera utifrån.
Jag tycker att Svenskt Ledarskaps största styrka är förståelsen för att om man, på riktigt, ska förändra och skapa ett långsiktigt och hållbart ledarskap så finns det inga genvägar – man behöver skapa en trygg grupp av ledare som både förstår sig själva och sin omvärld.
Med en allt mer föränderlig omvärld är vår fasta övertygelse att en hållbar organisationsfilosofi behöver vara värderingsbaserad – det vill säga att policys, organisationsscheman, modeller och verktyg är en följd av det värderingsdrivna arbetet och inte tvärtom. I det arbetet har Svenskt Ledarskap varit en omistlig samarbetspartner – och därigenom en nyckelfaktor till att Jung idag är en av Sveriges mest framgångsrika PR-byråer.”

Roger Arnroth, HR Director – IFS

”Svenskt Ledarskap har hjälpt oss på IFS att utveckla ett framgångsrikt ledarskap och därigenom skapat goda förutsättningar för att bedriva både effektivt förändringsarbete och internationella affärer.
I ett omfattande ledarskapsprogram har Svenskt Ledarskap under åren utvecklat dryga 500 starka ledare som vågar fatta beslut och har mod att leda också i snålblåst. Ett ledarskap som är baserat på vår starka kultur och de gemensamma värderingar enkelhet, engagemang och affärsmässighet.
Ledningsgrupper på såväl koncernnivå som regional nivå har med olika utvecklingsinsatser, förändringsarbete och rådgivning utvecklats till mer samtrimmade ledningar där arbetet effektiviserats och beslutskraften stärkts i syfte att öka förmågan att omsätta mål, visioner och värderingar i praktisk handling.”

Ahlsviks Udd

Ahlsviks Udd är vårt eget mötes- och utbildningscentrum i Stockholms skärgård. En kreativ och helt unik mötesplats i behaglig avskildhet, en timmes färd från Stockholm stad.

Våra gäster bor i huvudbyggnaden eller i något av de två helrenoverade annexen och disponerar exklusivt hela vår udde med privat strand, egen liten ö med båthus och bastu. En plats där inga andra gäster vistas samtidigt.