RÖSTER OM OSS

 

Svenskt Ledarskap har under de senaste 27 åren utbildat fler än 6 000 ledare inom svenskt näringsliv och offentlig sektor.

Bland våra kunder inom näringslivet finns AstraZeneca, Bofink, Business Sweden, Cederroth, Centric, Domsjö Fabriker, GB Glace, Huset Under Bron, IFS, Jung Relations, Norrsken Foundation, Norsk Hydro, Oriflame, Ruag Space, SAAB Group, SAMI, Scania, SWECO koncernen, Tieto Enator, Tipser, Tripnet, Vapiano, Volvo Cars och Wireless Car

Bland våra kunder inom offentlig sektor finns ALMI/Innovationsbron, Energimyndigheten, Exportkreditnämnden, Finansdepartementet, Kommerskollegium, Regeringskansliet, Skatteverket, Statens Kulturråd, Stockholms Handelskammare, Stockholms Landsting, Sveriges Riksbank, SWEDAC, UKÄ, Uppsala Landsting, Världskulturmuseet

Walter Fortgens, VD – Volvo Cars Uddevalla

”Samarbetet med Svenskt Ledarskap startade när Volvo Cars Uddevalla behövde växla upp sin kapacitet med 30-40% genom ren produktivitets-förbättring, utan kostnadshöjning. Som ett industriellt företag är vårt fokus de hårda mätpunkterna och för att få mer fokus på de mjuka frågorna startade vi samarbetet med Svenskt Ledarskap.
Med hjälp av Svenskt Ledarskap har vi kunnat klarlägga spilltiden som skapats på grund av bristande tillit mot varandra i vårt dagliga arbete.
Därefter har vi med övningar lyckats skapa en ledaranda som ger framgång!
Insikten och konsekvenserna har varit fantastiska och bidragit till att vi nått världsklass som ledning och fabrik
Att ha verktyg för en effektiv ledning är en förutsättning för framgång.”

Martin Abrahamsson, Grundare – Jung Relations

”Som ledande aktör i en ytterst snabbrörlig bransch, där våra medarbetare är vår största tillgång, är ett gott ledarskap den kanske viktigaste råvaran vi som byrå har att arbeta med. Genom ett djupgående arbete som har spänt över snart ett decennium har Svenskt Ledarskap arbetat i nära samarbete med Jung för att skapa en flexibel värderingsdriven plattform att agera utifrån.
Jag tycker att Svenskt Ledarskaps största styrka är förståelsen för att om man, på riktigt, ska förändra och skapa ett långsiktigt och hållbart ledarskap så finns det inga genvägar – man behöver skapa en trygg grupp av ledare som både förstår sig själva och sin omvärld.
Med en allt mer föränderlig omvärld är vår fasta övertygelse att en hållbar organisationsfilosofi behöver vara värderingsbaserad – det vill säga att policys, organisationsscheman, modeller och verktyg är en följd av det värderingsdrivna arbetet och inte tvärtom.
I det arbetet har Svenskt Ledarskap varit en omistlig samarbetspartner – och därigenom en nyckelfaktor till att Jung idag är en av Sveriges mest framgångsrika PR-byråer.”

Roger Arnroth, HR Director – IFS

”Svenskt Ledarskap har hjälpt oss på IFS att utveckla ett framgångsrisk ledarskap och därigenom skapat goda förutsättningar för att bedriva både effektivt förändringsarbete och internationella affärer.
I ett omfattande ledarskapsprogram har Svenskt Ledarskap under åren utvecklat dryga 500 starka ledare som vågar fatta beslut och har mod att leda också i snålblåst. Ett ledarskap som är baserat på vår starka kultur och de gemensamma värderingar enkelhet, engagemang och affärsmässighet.
Ledningsgrupper på såväl koncernnivå som regional nivå har med olika utvecklingsinsatser, förändringsarbete och rådgivning utvecklas till mer samtrimmade ledningar där arbetet effektiviserats och beslutskraften stärkts i syfte att öka förmågan att omsätta mål, visioner och värderingar i praktisk handling.”