BAKGRUND

Svenskt Ledarskap har under de senaste 27 åren utbildat fler än 6 000 ledare inom svenskt näringsliv och offentlig sektor. Utifrån en humanistisk värdegrund fast förankrad i den svenska ledarskapskulturen, bidrar vi till våra kunders långsiktiga utveckling och framgång.

Eftersom varje organisation är unik, anpassas våra insatser alltid efter uppdragsgivarens särskilda behov. Det ingår ofta i våra uppdrag att analysera och lyfta fram gemensamma grundvärderingar samt att förtydliga och förankra dessa i organisationen. Analysen leder ofta till ett mer omfattande förändringsarbete för att få en organisation att utvecklas och anpassas till nya förutsättningar. Vi genomför uppdrag och utbildningar på företagens alla ledningsnivåer; från exekutiv ledning till sektions- och projektledningsnivå.