VÅRA MEDARBETARE

 

ELSI BRANDSTRÖM


Individ-, ledarskaps- och teamutveckling

Elsi är Beteendevetare och Leg Psykoterapeut med lång erfarenhet från svenskt näringsliv och den offentliga sektorn. Hon har utvecklat kursprogram och genomfört utbildningar för ledare i både projekt och linje. Hon har även lång erfarenhet av ledarutveckling och kommunikationsträning internationellt.
Idag är Elsis uppdrag främst chefshandledning och rådgivning, i grupp och individuellt.
MIKKE ERIKSSON


Ledarskaps- och teamutveckling 

Mikke har drygt 15 års erfarenhet i Ledarutveckling, Ledningsgruppsutveckling, Grupputveckling och konflikthantering. Metodiskt arbetar Mikke i huvudsak med mellanmänskliga-/grupprocesser och upplevelsebaserat lärande. Genom sin internationella bergsguidebyrå utbildar Mikke team och ledningsgrupper i ledarskap, beslutsfattande, riskhantering och krishantering direkt i riskmiljö.

ANDERS FORSSLUND


Kommunikationsträning genom absolut närvaro

Anders är musiker, pedagog och skådespelare, utbildad vid Statens scenskola och Musikhögskolan i Stockholm. Att etablera en fungerande kommunikation på ett direkt och konkret sätt, är en förmåga som Anders med framgång utvecklat under sin långa artistbana. Han ser en stor utmaning i att nå fram med enkla medel, ”utgå från vad du har”.
MARIA FRISK

Personligt Ledarskap, Rådgivning, Konflikt- & Stresshantering

Maria är Leg. Psykolog och Leg. Psykoterapeut med lång erfarenhet från sjukvård, psykiatri och företagshälsovård men är idag främst verksam i näringslivet. Marias specialitet är individuell rådgivning, personlig ledarskapsutveckling, den psykosociala arbetsmiljön, stresshantering samt hantering av svåra samtal och krissituationer. Maria arbetar även med praktiska verktyg för stresshantering som t.ex. mediyoga.

ESKIL FRANCK


Reflekterande, stödjande och rådgivande samtal 

Eskil är docent i teologi och har över 20 års erfarenhet som ledare och generaldirektdirektör i statliga myndigheter. Eskils kunskapsområde har fyra hörnstenar: forskning, utbildning, värdefrågor och ledarskap. Dessa fyra har övat upp hans förmåga till analys, kommunikation, etisk reflektion och strategisk blick vilket ger goda förutsättningar för konstruktivt lyssnande samtal. Målet med att samtala är för Eskil att bidra till att den han samtalar med själv finner svaren och därmed stärker självförtroendet i det egna ledarskapet.
LINA BERTO HÖGSTRÖM

Ledarskaps- Individ- och Teamutveckling 

Lina är organisationskonsult och terapeut och genomför uppdrag i företag och offentlig sektor med inriktning på ledningsgrupper, ledarskapsutbildning, teamutveckling och chefsrådgivning. Lina vill bidra till större kunskap och förståelse hos individer och grupper kring egna och andras drivkrafter, val och konflikter – och hur dessa kommer i uttryck i arbetet, samt hur vi kan göra effektiva anpassningar i (sam)-arbetet utifrån den förståelsen. ”Människans vilja till mening är en unik process som bara kan förverkligas av individen själv men förstås och bekräftas av andra”
JAKOB GRANDIN

Förändringsledning, Inspiration, Motivation

Jacob är grundare av Nattklubben Trädgården, idag en av Stockholms största samlingsplatser för urban kultur. Sammutvecklare av kultur venuet Nobelberget, initiativtagare till innovationsfestivalen Gather som samlar näringsliv, kultur, politik, teknologi, vetenskap, akademi och stadsutveckling för att lösa framtidens stora frågor. Jakob brinner för förändringen och jobbar för att utmana organisationer och förvaltning att tänka annorlunda, samverka och förändras till det bättre.

ANDERS HYTTER


Ledarskaps- och organisationsutveckling

Anders är Filosofie doktor i företagsekonomi verkar som konsult främst i offentliga och värdebaserade organisationer. Han har utvecklat och genomfört ledarutvecklingsprogram samt bistått ledningsgrupper i att utveckla sin interpersonella kommunikation. Anders forskar om chefers hälsa, samt om kopplingar mellan ledarskap, arbetsmiljö och hälsa. Vidare om kopplingar mellan personlighet och ledarskap.
MATTI RAASSAKKA


Förändringsledning & Strategi- & ledarutveckling 

Matti har i över 10 år implementerat komplexa förändringar i organisationer i Sverige och internationellt, både som linjechef och som management konsult. Som management konsult leder och stöttar Matti chefer och ledargrupper i att framgångsrikt utveckla och genomföra förändringar. Matti kännetecknas av sin, positiva energi, integritet och sitt lösningsorienterade förhållningssätt.
NINA RÖHLCKE

Förändringsledning, Inspiration, Motivation

Nina är utbildad kulturvetare och teaterproducent och har arbetat på flera av landets största kulturinstitutioner, bland annat Uppsala Stadsteater och Kulturhuset Stadsteater i Stockholm. För närvarande är Nina kulturråd på Svenska ambassaden i Berlin. Under 15 år som chef har hon lett både kompetensutvecklingsprojekt och omorganisationer.  Hennes drivkraft är att skapa optimala förutsättningar för kreativitet, hitta strukturer som stödjer processer och locka fram det bästa från varje individ i kollektiva kreativa processer.

KAJ SVENSSON


Ledarskapsutveckling ledningsgrupp och styrelse 

Kaj är beteendevetare och hade tidigare en karriär som allsvensk fotbollsspelare och elittränare. Kaj har 25 års erfarenhet av att utveckla chefer och ledare inom svenskt näringsliv och offentlig sektor och har utbildat över 5 000 ledare i ledarskapsutbildning, kommunikation och teamutveckling. Idag utvecklar Kaj skräddarsydda ledarskapsprogram, stödjer ledningsgrupper samt ger exekutive rådgivning.
ERIK SVENSSON


Kommunikations och marknadsansvarig 

ULLA-BRITT ECKERSE SVENSSON


Verksamhetsansvarig

OLENA TIDBLOM


Förstklassig & personlig service för våra gäster på Ahlsviks Udd