VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Vad Kostar Problemet

Vad Kostar Problemet är ett verktyg som på ett enkelt sätt illustrerar de faktiska kostnaderna av att inte agera när ett problem eller konflikt uppstår i organisationen. Verktyget är framtaget i samarbete med Studio Strumenti och Anders Hytter och är ett resultat av Anders forskning inom ledarskap och effektivitet samt ledarskapets inverkan på arbetsmiljö och hälsa.

vadkostarproblemet.se

Women Executive Search

Wes rekryterar de absolut bästa kandidaterna till befattningar på ledningsnivå, mellanchefsnivå och till styrelser. Vi är specialister på att identifiera och inkludera marknadens bästa kvinnliga ledare i varje rekryteringsprocess. Det har gjort oss till Sveriges snabbast växande chefsrekryteringsföretag.

wesgroup.se